петак, 19. октобар 2018.

TRILATERALA U SRBIJI / EAST WEST BRIDGE

На званичном сајту трилатералне комисије стоји следеће објашњење:
Трилатерална комисија је невладин и политички оријентисан форум који окупља лидере у свом индивидуалном капацитету из света бизниса, владе, академије, штампе и медија, као и цивилног друштва. Комисија нуди глобалну платформу за отворени дијалог, посвећујући се онима са различитим ставовима и ангажовањем с доносиоцима одлука из целог света с циљем проналажења решења за велике геополитичке, економске и друштвене изазове нашег времена. Његови чланови деле чврсто уверење у вредности владавине закона, демократске власти, људских права, слободе говора и слободног предузетништва које подстичу људски напредак. Чланови су такође посвећени подршци међународног система заснованог на правилима, ближе сарадње преко граница и поштовања различитих приступа политичким питањима.


 Знајући ко је створио Трилатералу, заиста је немогуће промашити ако бисмо рекли да је то изразито глобално тело са Сатанским оперативним планом за све нације. Њихова дела сведоче за себе. Служење овом форуму је знак да је неко продао своје етичке, националне, религијске и моралне норме. Оно што се не види у јавности  је то да је међусобни утицај чланова заснован на иницијацији која у основи има крвни уговор-продају душе.

EAST-WEST BRIDGE, ПРЕТХОДНИЦА ТРИЛАТЕРАЛЕ


Што се тиче нашег простора- Балкана, претходница за почетак деловања Трилатерале била је организација која је названа Источно западни мост- на енглеском EAST-WEST BRIDGE. 
На интернету има много података о тој организацији али ако се тражи у агенцији за привредне регистре, наћи ћемо два привредна субјекта са таквим именом!

  Један  је регистрован у Ади чији је директор Рудолф Билицки, ЈМБГ 1408956820092
који је повезано лице са компанијом Леонардо која производи одећу за мушкарце и жене.
Шифра делатности овог предузећа је трговина на велико, обућом и одећом.
Ово је сајт одеће Билицки:
За предузеће EAST-WEST BRIDGE постоји уписано чак 18 рачуна у банкама.
Број рачуна у банкама
Текући рачуни
325-9604700048262-98
330-0000065000486-59
330-0000065000485-62
160-0000000400569-05
205-0070100428022-97
330-0000065000267-37
265-1000000138072-25
330-0000065000174-25
205-0000000187100-30
330-0070100094655-32
265-2420310000303-09
160-0050100179374-05
325-9602700048262-11
325-9500700014665-44
160-0000000420015-61
325-9601700048262-16
265-2420310000444-71
160-0000000300329-25
Развојна агенција Србије је на сајту СИЕПА представила Билицког да је један од добављача и то у бази добављача, али као компанију Леонардо.Из финансијских извештаја које правно лице доставља Апр, води се као Микроправно лице са 9 запослених и нето зарадом од око 2 милиона динара. Књиге су књиге, питање је шта је све прошло кроз поменутих 18 рачуна ако је ово у ствари маска за финансирање Трилатерале у Србији.


Друго привредно друштво са готово истим именом је EAST WEST BRIDGE 2010 са седиштем у Новом Саду.

Шифра делатности 4690-Неспецијализована трговина на велико.
Број рачуна у банкама
Текући рачуни
165-0002024506783-60
165-0000000022429-76
Законски заступник је Istvan Bereczky-Директор, број путне исправе - ZB645837 Мађарска.
Остали заступници су Дарко Бохуцки, из Србије, ЈМБГ 3112970820039 и Мађар, Jozsef Nagy , број путне исправе BA8093444 Мађарска.
Адреса привредног друштва.
Оно што подгрејава сумњу је то да на сајту Апр стоји да је привредно друштво активно али да НИЈЕ порески обвезник. 


Свако ко познаје рад АПР зна да овакве ствари нису могуће.Дарко Бохуцки који је са 30% био власник у уделу поменуте компаније која је само након 2 године и 5 месеци отишла у стечај, али се на сајту Апр и даље води као активна је отворио 2014. предузеће за рушење објеката на адреси Палмотићева 2 у Суботици. На слици видимо како изгледа објекат где је регистрована фирма за рушење. Финансијских извештаја нити других података о фирми нема. 


Ови подаци не представљају никакве званичне податке о могућој повезаности неких правних лица са интернационалним организацијама и државним институцијама Србије. Ово је истраживачки чланак о појмовима који се појављују у јавности.

Нема коментара:

Постави коментар

Оставите свој коментар

Истакнути пост

КОМИТЕТ 300 и СРБИЈА

Познато је да се Срби и многи други народи преводе на изборима жедни преко воде. Обећања типа да ће бранити Србију, да ће ићи у савез са...