недеља, 27. август 2017.

РАТ ПРОТИВ СРБИЈЕ ИЗНУТРА

Рат против Срба у Србији се наставља све интензивнијим поступцима Владе и локалних власти. 
Поред тога евидентно је и потпуно блокирање наше дијаспоре у целини где се организују разни скупови где се елиминишу званични органи скупштине дијаспоре, а не тако давно, били смо сведоци отимања здања дијаспоре и њеног давања на коришћење Томиславу Николићу, бившем Председнику Србије који је сад у некаквом одбору за развој кинеско српско руских односа и поред сумњиве смрти свог кума, Предрага Микића Тргомена. 

Реално да се човек запита, да ли је стварно Тргомен успео да пренесе елементарна знања о економији Томиславу Николићу обзиром да је у време финансирања оснивања Српске напредне странке имао регистроване фирме на Девичанским острвима на које је убацивао новац зарађен од продаје техничких ствари које је увозио из Кине. 
Још један податак је можда важан за разумевање путева новца и утицаја у овој нашој криминалом преораној Србији. Микић је дошао са простора Косова и Метохије у Краљево, деведесетих година камионом познатим као Тамић, који је био пун долара и марака. Колико га је било и одакле је тај новац, може да буде питање за нашу машту, али ако знамо да је велики капитал који је покренуо бизнис Богољуба Карића добијен од стране албанаца са Косова, онда се може лако претпоставити да у време комунизма Срби нису имали такве бизнисе и додире са новцем већ је то рађено каналима преко албанске мафије.

Да се вратимо на тему, конкретније него икад, ударило је на Србе колико се могло! 

Толико да је министар грађевинарства, Зорана Михајловић, кршећи Закон о озакоњењу објеката направила списак нелегалних објеката у Србији!На том списку, налази се ни мање ни више два милиона објеката! 
Шта каже Члан 4. Закона о озакоњењу објеката који одлуку ове министарке сврстава у најужи круг непријатеља Срба и највећих подлаца и криминалаца:

Члан 4.
Овај закон се не примењује на објекте који су изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу у складу са прописима по којима у време изградње није била прописана обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, у складу са прописима којима се уређује упис права својине на непокретностима. 

Овај закон се не примењује на објекте за које је, у складу са раније важећим прописима издата привремена грађевинска дозвола. Власник таквог објеката стиче право на упис права својине, прибављањем решења о употребној дозволи, у смислу закона којим се уређује изградња објеката. Надлежни орган за издавање употребне дозволе дужан је да изда решење о употребној дозволи по захтеву власника таквог објекта. 

Издата употребна дозвола је исправа подобна за упис у смислу закона којим се уређује државни премер и катастар. Овај закон се не примењује на објекте за које је издато решење о грађевинској дозволи, а која се користи без издатог решења о употребној дозволи. Решење о употребној дозволи прибавља се у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а комисија за технички преглед приликом утврђивања подобности објекта за употребу ту чињеницу утврђује на основу издате грађевинске дозволе и главног пројекта, на основу прописа који је важио у време издавања грађевинске дозволе. 

Изузетно од става 3. овог члана, ако је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о употребној дозволи, такав поступак се окончава у складу са одредбама овог закона, односно надлежни орган доноси решење о озакоњењу, без спровођења поступка прописаног овим законом. Ако је у поступку легализације подносилац захтева уредио односе са јединицом локалне самоуправе у складу са одредбама закона који је примењиван у то време, али надлежни орган није накнадно издао грађевинску дозволу до дана ступања на снагу овог закона, јединица локалне самоуправе је дужна да том лицу изврши повраћај уплаћених средстава. Овај закон се не примењује на објекте који се у смислу закона којим се уређује одбрана сматрају војним објектима, односно на објекте који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, постројењима и уређајима. 

Када протумачимо Закон добијамо следеће информације:
Ако смо кућу направили на месту на којем у то време када смо је правили НИЈЕ ТРЕБАЛА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА, ЗАКОН СЕ НА ЊУ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ.
Ако желимо да такви објекти буду уписани у право својине  МОЖЕМО ПРЕДАТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ!
Шта то значи?
Значи да Локалне власти МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ОТВОРЕН ШАЛТЕР НА КОЈИ ЋЕ ГРАЂАНИ КОЈИ ТО ЖЕЛЕ ДА ПОДНОСЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ.
У пракси се дешавају следеће криминалне активности: Зорана Михајловић је преко свог министарства упослила преко 1000 људи који су чланови некакве потпуно илегалне Пописне комисије која иде по селима и градовима и узнемирава грађане! Улазе у приватне поседе без судских налога и показују власницима легалних објеката сателитске снимке које су узели са Гугл Земље испитујући о њима их и уносећи конфликте без преседана у народ!  Многи су веома узнемирени, а многи су спремили и тужбе услед добијања решења за рушење које уопште није у складу са законом!Пописна комисија нема право да узнемирава грађане већ локалне власти морају да обавесте грађане о могућности добијања употребне дозволе којима би ушли у право својине а тиме би добили следеће могућности:
Да се на њихове објекте упише хипотека у вези са добијањем кредита, а обзиром да се економија у Србији користи као оружје рата против народа, да будем прецизан као оружје геноцида, јер када нема пара нема ни демографије где се у исто време увозе мигранти и примају и дају држављанства и симболично се деле симпатије према њима, па би у случају ложења народа он подизао кредите, а гарантовао би објектима , па би се нешто још горе десило и кредити не би могли да се врате и банке би узеле објекте које би потом давали мигрантима, а у исто време, наш народ би имао велики осећај мање вредности јер се већ сматра криминалцима јер се спроводе мере терора од локалних власти које нису у складу са Законом о озакоњењу објеката па им је тако наметнуто мишљење да живе потпуно илегално у својој властитој држави што не постоји нигде на целом свету!
 Интерне истраге које спроводи одељење за заштиту народа већ даје резултате где се види да су правници у локалним самоуправама који трреба да дају мишљење о законитости појединих подухвата, у ствари корумпирани олош који је или већ осуђиван или су под истрагом и да су дали потпуно противправно мишљење о овој операцији усмереној против Срба и Србије!
Друга могућност код процеса где се улази у право својине над објектом које да нагласим НИЈЕ ОБАВЕЗНО ВЕЋ ДОБРОВОЉНО,  је та да се у судским процесима објекти додељују наследницима који опет плаћају таксе за таква наследства у средствима која збирно нису мала, а који би процесом прогресивног или да кажем на српском, напредног варања народа довела дотле да будућа генерација плаћа огроман порез на такве објекте јер би ова претходна превара успела, и народ би силом био противзаконито угуран у све то, уз пропратно етикетирање свакога ко би приговорио реч против овог поступања са народом Србије!
А ово износим из чисте и очигледне чињенице да ни једна једина опозициона странка, чак и оне лажне патриотске организације нису указале на ово ужасно стање унутрашњег рата против нашег народа, за интересе страних банкара Ротшилдове Хазарске Мафије. Због тога је веома вероватно да су сви они купљени и подмићени новцем који је из свих могућих црних извора који се око лажних Срба врте у огромним количинама.
Пре само два дана, сајт америчких ратних ветерана, објавио је причу о томе како наменска индустрија Србије наоружава директно Исламску државу.

Показаћу и то да следеће патриотске организације и странке нису ни приметиле шта се дешава на том пољу, можда из објективних разлога што је мало вероватно, а више из разлога незаионтересованости и сујетом којом су сви прилично снабдевени. Подсетићу да је сујета осећај да ти припада нешто веће које није у сразмери са твојим способностима, тј. то је лажна слика о твојој вредности.
Српска радикална странка није се ни осврнула на овај криминални акт иако њен лидер Војислав Шешељ о коме је портал Anti-censura изнео податке који су веома забринули домаћу јавност и патриотски настројене становнике Србије. Они су објавили чланак где су образложили да је Војислав Шешељ хрватски шпијун у Србији који је веома успешно развлачио паукову  мрежу у коју је сместио многе добронамерне Србе и домаћине по старој комунистичкој идеологији када су брутално идући по тројица маскирану у четнике са пуштеним брадама по селима клањем елиминисали водеће србске домаћине. То је сада прерушено у деловање странака и тако је приказано. Уз све ово, он је показан и као неко ко је директно учествовао у губицима српских територија, али је на локалном нивоу за себе везао извесни број тих избеглих којима је бесплатно додељивао плацеве и помагао да се изграде куће у Земуну.
Српска радикална странка је дала своје људе широм локалних самоуправа за такве нападе и малтретирање грађана који добијају месечна примања и нико од њих није приметио ништа чудно у вези поступања министарке сатанистичког опредељења Зоране Михајловић која промовише да може постати председница Србије кад год то она хоће у интервјуу прозападно настројеном Спутнику Србија. 

 http://anti-censura.com/hazarski-slucaj-vojislav-seselj-video/

Милан Стаматовић, кандидат за председника који се директно супротстављао Министру Зорани Михајловић све до момента када му је одобрена изградња фамозне гондоле, највеће у Европи или Африци, не знам тачно. Међутим, знам, сигурно о њему да сарађује тесно са албанском мафијом која шверцује месо из Аргентине са ко зна каквим роковима трајања и квалитетом за Златиборац, фирму којом се јавно поноси у медијима. Пошто Бог саопштава да ће поносити пасти јер се уздају у кућу направљену на песку, ово и јесте један од циљева, а то је да се покаже да сарадња са непријатељима Срба и човечанства може да обори такве људе који су продали своје душе, а и не мора, у зависности од тога колико је окружење способно да пружи отпор преварантима.

На тој планини, Златибор, и њеној ближој околини у пречнику од преко 100 километара, нема толико стоке ни за два месеца колика је производња Златиборца! 
То је у пракси. На папирима је сасвим другачија прича! То сам открио од пописивача који су радили на попису становништва 2011. године и који су ми саопштили да је Европска унија додатно ПЛАЋАЛА за свако грло крупне и ситне стоке које се попише на територији Србије!
Шта то значи:
Значи да пописивач сваком сеоском домаћинству додатно упише по три краве или десет оваца и пет комада свиња! И тако, бројеви око поседа стоке у Србији добију размере да имамо више крава од Италијана којих има 80 милиона,, а у пракси видимо свакога дана комбије и пик  апове ИМЛЕК који возе у најзабаченије крајеве по Србији! Наравно, да су у српским селима краве постале атракција и ја објављујем слику да се види како изгледа крава на српској земљи која пасе траву. Додаћу и то да сам лично сазнао да је након пролећне инвазије авионима са пуштањем хемијских трагова CHEMTRAILS, на појединим местима долазило до тога да краве нису желеле да пасу на ливадама траву која ту расте деценијама и које су увек редовно пасле! Што је знак апсолутног рата! Међутим, најлошији утицај ових лажних података урађен је на примеру Председника Србије, Томислава Николића када је кинеској делегацији обећао да Србија извози у Кину 500 000 хиљада тона говедине
 иако је познато да у ограниченом периоду Србија није могла ни 10% квоте да испуни у тражњи Европске уније према свежој телетини где су тражили количину од 8.800 тона!
Друга ствар, у тој организацији бившег председничког кандидата којег помаже мафија Мила Ђукановића, налазе се и веома опасни ликови,а једна од њих је и професорка Маријана Шећибовић  из Краљева и која са  мужем поседује Високу школу за туризам и менаџмент из Коњица у којој  за један дан може човек да дипломира! У његовом тиму је једна таква особа која држи предавње под грбом Паневропске уније, аутора Куденхове Калергија у сред босанског дома армије!
Дотична је на примедбе о њеном нелогичном деловању против инетереса Србије уз Стаматовића као председничког кандидата и њеног отвореног залагања за улазак миграната у Европу написала и одређеи чланак где је многе ствари прикрила и у ствари ништа није ни рекла, али је видно да се веома емотивно потресла што значи да стрептомицин против издајника ради и има моћ!

Још једна ствар која је веома индикативна је та да је Велимир Илић пустио причу да је Председник Србије, Александар Вучић којем многи пришивају презиме Муслиу, корумпирао Милана Стаматовића са 800 000 евра јер је наводно нудио 600 000  и њему јер је остао без мнинистарства, али је овај то одбио па се Милан нашао да то узме у замену за ћутање о премијеру. Ту је и чувени кицош Бошко Обрадовић, човек који је унео свашта у политику, али чија историјска улога није ништа мања од било којег обичног локалног политичара. Двери су наводно опредељене за породицу, а када се усвајају Закони портив породице њих нема. Када се напада село и људи у Србији, они кукају како немају пара да делују. Када се покаже да постоји фалсификован бирачки списак они ћуте јер су ушли у парламент на начин на који се улази у холивудским филмовима са компромитованим догађајима око поноћних посета америчкој амбасади и ургенцији амбасадора,а ушли су јер су се тамо могли чути њихови гласови. Међутим, показало се да његово драмско прозивање тадашњег премијера Александра Вучића само даје на снази истој владајућој већини и да је када је једном пристао да уђе у све то занемарујући право и правду, не желећи да се спушта на ниво здравог разума и делује правно и политички у сваком сегменту он у ствари уведен у машину хабања политичара и вредности које је сама организација Двери прописала.  Они су пристали на све услове који и данас постоје. Поделу народа на гомилу и елиту, на услове пљачке у парламенту... и наравно, Двери не виде шта ту има спорно. 

 Оне којој на славу не долазе Срби! Оне која се залаже за то да су сви Срби у браку насилници. Оне која је Русима понудила да потпишу  уговор са измењеним деловима. Оне која је градила кривину код Љига где се дешавају често саобраћајне несреће где је и прослављени српски режисер емир Кустурица умало није погинуо, а возач завршио са тешким телесним повредама, чланици трилатералне Ротшилдове комисије. ЊЕ.
Нема коментара:

Постави коментар

Оставите свој коментар

Истакнути пост

КОМИТЕТ 300 и СРБИЈА

Познато је да се Срби и многи други народи преводе на изборима жедни преко воде. Обећања типа да ће бранити Србију, да ће ићи у савез са...